Eremedajes

De trugkkeër van ’t LVK in de Waereldsjtad in 2009 haet de Flaarisse geïnspireerd óm ein nuje eëremedaalje oet te gaeve.

De medaje besjteit oet de kontoere van de Waereldsjtad, wo-in de tweë sjpaorliene te herkènne zin, zoa wie ouch ein aantal doorgaonde waeg. De Gelaense vaan kump trök in de roaj, witte en gaele sjtroke. Naeve ’t Flaarisselogo wurt eder jaor ein angere persoon, geboew of gebeurtenis oetgebeeld. Deze beeltenis is ein symbool veur ein spesjale gelaegenheid, verjaordig of jubileum in ’t jaor van oetgifte.

Deze lien van de eëremedaalje gaon de Flaarisse de kómmende 11 jaor doorzette. Eder jaor, zoa wie gezag, kump d’r ein persoon, geboew of gebeurtenis mit eine link nao X keër 11 jaor op dae sjoane óngergrondj van ós Waereldsjtad. Veer wille de lien van 11 x 11 jaor in deze medaalje op die maneer vleisj en blood gaeve. In euverlègk mit de heemkundevereniging höbbe veer same deze keus bepaald. De kemissie die besjteit oet Luck Brouns, Léon Kerdel, Paul Leenen en Bert Lemmens, höbbe veur de kommende jaore noch beheurlijk get puzzelwerk in de drie beuk van de Heer Schrijnemakers veur de boeg.

2009

 

Op de medaje van 2009 is Bertha Paulissen-Willen aafgebeeld. En neet zónger raeje! Bertha Paulissen haet ‘r veur gezörg dat gans Limburg vastelaovend kent viere op eige Limburgse meziek. ’t LVK is mede óntsjtange door de inzèt van Bertha Paulissen en datzelfde LVK is noe nao 3x11 jaor weer trugk in de Waereldsjtad. De baeker veur de winnaar van ’t LVK is ouch verneump nao Bertha Paulissen. De eëstje exemplare van dees prachtige medaje zeen offisjeel oetgereik oppe Prinseresepsie van de Sjtadsprins 2009 Jorn I Heutmekers, aan de broor en zöster van Bertha Paulissen-Willen, Frans en Jo Willen. Burgemeister en Groatvors van de Flaarisse Sjraar Cox en Helène Reinders waore de tweë anger gehuldigden. Sjraar Cox is jaorelangk besjtuurslid van ’t LVK gewaes en Helène maak nog ummer deil oet van ’t besjtuur van de stichting Gelaense Meziekproduksies en zèt daomit de tradisie van häör tante Bertha Paulissen voort. De ere-leje José Leentjes, Anneke Keulers en ere-opperflaaris Zef Willems zeen ouch gedekoreerd met dees eësjte eremedaje. De kòmmende 11 jaor zal dees medalje menigein nog greuetsjer make.

2010

Dit jaor seert ós Sjtadhoes dees medaje. Waoróm? Ós sjoan solitair Gemeintehoes is op de 11 november 1922 geäöpend. Dus precies 8 x 11 jaor geleje.

 

2011

 

Dit jaor seert de sjtaatsmien Maurits deze medaalje. Waoróm? De Maurits is dit jaor 4 x 11 jaor gesjlaote en zónger ‘de Koel’ waor ós Gelaen gein Waereldsjtad gewore.

 

2012

Dit jaor seert de Augustinus kirk van Lutterao os Eremedaalje. Waorom? Op 2 september 1935 woordt de Kirk van Lutterao ingewiejd en dat is in 2012 7 x 11 jaor geleje. De kirk haet ein veurname plaats in Gelaen. De beroemde architecten Cuypers höbbe de kirk mit de twiè törens ontworpe. De kirk mosj twiè törens kriege omdat dit dan in enin gooj balans waor mit de twiè sjachte van de Maurits.

 

2013

Dit jubileumjaor besjtaon veer es Flaarisse 6 x 11 jaor en höbbe veer gebroek gemaak van ’t eësjte logo dat in 1947 op de medaaljes is gebroek. Neet los te make van de Flaarisse toen, noe en ouch in de toekoms, is ozze eësjte Sjtadsprins en 33 jaor Opperflaaris Jean Janssen. Hae seert es greuëtsje Flaaris de eëremedaalje in ós jubileumjaor.

 

2014

‘t Wilhelmina Monument is ein eërbetoon aan Keuningin Wilhelmina. Dat monument woort onthuld in 1958 en is daomèt ‘t awtste Wilhelminamonument van Nederland. De planne ontsjtónge rondj de viering van het veerde eeuwfeës van de Heerlijkheid Gelaen. ’T feëscomité dat belas waor mèt de organisatie van de feëstelijkheje, leek ‘t passend om biej de gelaegenheid van dit groate jubileum ein beeld aan te beëje aan de sjtad. Weliswaar haw ‘t Oranjehoes niks mèt de Heerlijkheid Geleen oet te sjtaon gehad, mer “t Comité wól op deze wieze herdènke dat Gelaen ónger de regering van Wilhelmina waor oetgegreujd van ein euverwaegend agrarische gemeinte pès industrieel en cultureel centrum van de Westelikke Miensjtreek. De kennelijke Oranjegezindheid van de Gelaense burgemeister mr. dr. J.P.D. van Banning zal ouch ein rol höbbe gesjpeeld biej de keuze van dit óngerwerp. Wiej ze in 1957 ‘t veerhonderdjaorig besjtaon vierde van de Heerlijkheid Gelaen, waor ‘t beeld nog neet klaor. Neet lang nao de viering maakde de hoofdarchivaris van ‘t Rieksarchief in Mesjtreech bekènd dat de sjtichting van de Heerlijkheid Gelaen neet in 1557 mer in 1558 moosj waere gedateerd. Zoa van de noad een deug makend, besjlote ze ‘t jubileum in 1958 opnuuj te viere. Noe koosj ‘t monument onthuld waere op 16 juni 1958 door keuningin Juliana. ‘T monument - gemaak oet brons – tuint ós de vorstin, gezaete op eine troan en geflankeerd door eine boer mèt zies en eine koempel mèt lamp. De troan is hoger geplaatsj es de twee mansfigure. Dit geheel woort geplaatsj in ein bassin van 7 maeter doorsneej.

 

2015

In ’t jaor 2015 is ’t precies 11x11 jaor geleje dat de eësjte optocht trok door de sjtraote van Lutterao.
Dat vónj plaatsj op vastelaovesdinsdig 6 februari 1894.
Op pagina 93 van de geschiedenis van Gelaen gesjreve door de heer Schrijnemakers sjteit:  

Carnavalsoptocht te Lutterade (6-2-1894)

Op carnavalsdinsdag 6 februari 1894 had te Lutterade de eerste ons bekende optocht met versierde wagens en gekostumeerde deelnemers plaats.

Natuurlijk is ‘t dan lestig om beeldmateriaal daovan örges oet te haole. De medaaljekemissie van de Flaarisse haet daoróm gekaoze veur eine wage dae veuroet getrókke wurt door ein paerd.
Veur de goje orde: de Flaarisse zulle hiej aan gein rechte ontlene.

In de kómmende jaore zulle alle jaore van 1x11 pès 11x11 ós medaalje seëre. Laot uch verrasje en maak de 11 kompleet.

Deel deze pagina