INSJRIEVE WAERELDSJTADOPTOCH

De Groate Waereldsjtadoptoch zal dit jaor op zóndig 11 fibberwari 2024 vanaaf 13:49 oer door de Waereldsjtad trèkke. Insjrieve kènt t/m dinsdig 30 jannewari 2024. Op deze pagina vènk geer 't insjriefformuleer veur de Waereldsjtadoptoch en de reklaamoptoch.

Aafhaole van de Optochnummers vènk plaats op zaoterdig 3 fibberwari 2024 tösje 16.00 en 18.00 oer in Eetcafe Hotel De Kroon, aan de Raodhoessjtraot 31 te Gelaen.


Namens de Optochkemissie, 
Roel Rothkrans
Dit jaor verlöp de insjrieving van de Groate Waereldsjtadoptoch kompleet digitaal, via óngersjtaond formuleer.

Splits e-mailadressen met een komma.

Insjriefformulier deilname Reklaamoptoch:


Splits e-mailadressen met een komma.