Kemissies

Flaarisse kemissies mèt de veurzitters 
      

Dageliks Besjtuur:
Veurzitter:     Frank Bessems
Opperflaaris: Bert Lemmens
Sjriever:        Luck Brouns
Óntfenger:    Ruud van der Velden

Begeleidingskemissies:
- Sjtadsprins: John Fredrix
- Sjtadsjeugprins: Kevin Quix

Gaare Flaaris: Raymond Keulers

Kemissie 11 november: Nico Thomas

Public Relations: Kevin Quix

Sjponsorkemissie: Raymond Keulers

Verseeringekemissie: Roel Rothkrans

Kemissie Wageboewers: Frank Helwig

Zittingekemissie: John Fredrix

Kènjerkemissie: Kevin Quix

Waereldsjtadoptoch en jurybegeleiding: Nico Thomas

Kènjeroptoch: Nico Thomas

Sjleuteleuverdrach: Ivo Op den Camp

Kemissie Vastelaoveskonsér: Nico Thomas

Opwermrepetisie: Arno Claessens

Wirkgroep Jeugd: Kevin Quix

 

Alle kemissieveurzitters zeen te bereike via redactie@flaarisse.nl.

Deel deze pagina