Waereldsjtad TapToe

De aafsjleeting van de vastelaovend 2016 maaks te mit bie de Flaarisse

 

Kènjerzitting mèt oetroping Sjtadsjeugprins op zondig 31 jannewari

De Kènjerzitting van de Flaarisse zal vanaaf dit jaor oppe zondig veur de vastelaovend plaatsvènje. Dit jaor dus op zondig 31 jannewari.  't program zal rond 14:33 beginne. De groate zaal van de Hanenhof zal al om 14:11 aope gaon.

poster kenjerzitting

Sjtadsprins Daan I Strijbos

 Op goonsdig 6 jannewari 2016 is Daan Strijbos in 'n bomvolle Hanenhof oetgerope es 69ste Sjtadsprins van de Flaarisse.

 

Daan I geit regere mèt de liefsjpreuk:

De vastelaovend in ós Waereldsjtad wurd puntgaaf,

Want SAME GEIT ALLES

Gelaen Alaaf!

Revue Gelaen Waggelt - Bie Zef en Mai

Revue Gelaen Waggelt Nuje Sjtiel, mit Kaffee Bie Zef & Mai

Vanaovend äöpening vastelaovessezoen '15-'16

Vanaovend is de äöpenng van 't vastelaovessezoen.
Same gaon v'r d'r 'n sjoan sezoen van make!

SAME GEIT ALLES!!

Gelaens Vastelaoves Leedjeskonkoer 2015

M.i.v dit jaor geit 't GVK op tour door de versjillende wieke. In 2015 is Awt Gelaen es eërsjte aan de beurt om 't GVK te maoge óntvange. De finale vungk plaatsj op 6 november 2015 in de Boew aan de Jan Willensjtraot.

Veer zeen ós in..... Awt Gelaen.

Äöpening sezoen op 11-11-2015

Op 11 november begint in heel Limburg weer het vastelaoves-seizoen, een gebeurtenis die ook in Gelaen niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

Insjrieving Gelaens Vastelaovendleedjes Konkoer 2015 geäöpend

In 't naojaor wurt alweer veur de 35ste keër 't Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer gehawte. Op vriedig 6 november wurt in 't Hubertushoes (De Boew) in Awt-Gelaen de sjlager van 't vastelaovessezoen 2015-2016 bekènd gemaak.

Waereldsjtad Optoch kieke

Veur ederein dae haet mitgedaon in d'n optoch, de film nog neet gezeen haet, of geweun nog 'ns wilt zeen: de groate Waereldsjtadoptoch van dit jaor sjteit noe op Flaarisse-TV: https://www.youtube.com/watch?v=Sk1ipYGbSZc 

Deel deze pagina


Subscribe to Voorpagina-feed