Insjrieving Gelaens Vastelaovendleedjes Konkoer 2015 geäöpend

In 't naojaor wurt alweer veur de 35ste keër 't Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer gehawte. Op vriedig 6 november wurt in 't Hubertushoes (De Boew) in Awt-Gelaen de sjlager van 't vastelaovessezoen 2015-2016 bekènd gemaak.

RABO Clubkas Campagne 2015

Leef Flaarinnekes en Flaarisse,


Met uw steun kunnen wij het komende jaar weer een waereldsjtadwaardige vastelaovend
realiseren. Zo hebben wij bijvoorbeeld mede dankzij de steun van onze zakelijke en particuliere
sponsoren, afgelopen jaar, zelf de opnames van de Waereldsjtadoptoch voor onze rekening
kunnen nemen.

Waereldsjtad Optoch kieke

Veur ederein dae haet mitgedaon in d'n optoch, de film nog neet gezeen haet, of geweun nog 'ns wilt zeen: de groate Waereldsjtadoptoch van dit jaor sjteit noe op Flaarisse-TV: https://www.youtube.com/watch?v=Sk1ipYGbSZc 

Vanaovend Waereldsjtad TapToe

Vanaovend begint óm 20.11 oer de Waereldsjtad TapToe mèt sjleeting van de Vastelaovend.

Tropicano is ouch weer van de partie!

Sjtadsjeugprins Mees I Vencken

Woonsdig 11 fibberwari is Mees Vencken oetgerope es Sjtadsjeugprins Mees I van de Flaarisse.

In ein bomvolle Hanenhof is Mees Vencken oetgerope es 57ste Sjtadsjeugprins van de Waereldsjtad Gelaen!

Mees is de jongste zoon van Oliver en Ruth Vencken. In zien vrieje tied sjpeelt Mees hockey bie Scoop, tennis bie GTR en piano!

Groat Waereldsjtad Kapelle Konkoer

Groat  Waereldsjtad Kapelle  Kónkoer

Vastelaovesmaondig 16-2-2015
Café Amadeus Mert Gelaen
Aanvank: 15.11 oer

Mit:
Hofkapel St.Augustinus,
Pas Begoosj, Herriemenie Miserabel
en Oete Waeg!

Philharmonie Zuidnederlnad

Donderdagavond 12 februari 2015 kunt u in de Hanenhof komen luisteren naar het Vastelaovendconcert 2015 van de Philharmonie Zuidnederland. Er zijn nog enkele kaarten te koop a €19,50 bij Kapsalon Roumen aan de Markt, Modelslagerij Cremers aan de Rijksweg-Noord, Sigarenmagazijn Deli of aan de dagkassa.

Gaare Flaaris.

De Gaare Flaaris is gedrukt. Op 11 februari treft u deze aan bij De trompetter/Maas en Geleenbode. U kunt hem ook gratis afhalen bij Roukens in de Salmstraat.

Hoesorde 2015 veur Jos Cremers

Op zaoterdig 24 jannewari 2015 is Awd Sjtadsprins Jos Cremers oppe Prónkzitting gedecoreerd mèt de Hoesorde 2015.

Jos haet de óngersjeijing gekrege veur zien enorme inzat veur de Gelaense Vastelaovend maer ouch veur tal van anger vereiniginge wo hae actief aan deil nump.

Zo is Jos bekènd van o.a de Buuleblaozers, Besjtuurder van de M&P feëste en besjtuurslid van 't LVK.

Resepsie Sjtadsprins Davey I en Jeugprins Stan I

Aansjtaonde zóndig 11 jannewari begint óm 11.11 oer de resepsie van Sjtadsprins daey I en Jeugprins Stan I.
De resepsie wurd gehawte in de Hanenhof.

Vereiniginge en groepe kènne zich aanmelde door 'n mail te sjikke nao info@flaarisse.nl
Geer kènt dan ouch 'n veurkeurstiedsjtip aangaeve.

Revue Gelaen Waggelt

Wie wordt de 68ste Stadsprins van de Waerelsjtad?

 

Nuje Flaaris: Luck Brouns

Op dinsdig 11-11-2014 is Luck Brouns geïnstalleerd es nuje Flaaris.

Luck, bekènd in tal van vereiniginge in Gelaen es de Heemkunde, Cultuurfederatie, Taorefeëste en nog väöl meë, haet belaof óm zich same mit zien Flaarinneke Nicolle volledig in te zètte veur de Gelaense vastelaovend.

 

Veer wunsje Luck en Nicolle väöl wiesheid en plezeer!  

Belaef Vandaag! Op ós winnaar Gelaens Vastelaovesleedjes konkoer

 

Op ós is gisteraovend 7 november in de Hanenhof oetgerope tot winnaar van 't Gelaens Vastelaovesleedjeskonkoer 2014.

Mèt 't leedje Belaef Vandaag!,  gesjreve door Lilian van Eijs (teks) en Ronald Claessens (meziek) krege zie de meiste sjtömme van Jury en publiek.

 Op ós woord live begeleid door de Bertha Bend, die dit jaor veur de 11e keër veur de muzikale begeleiding van 't konkoer verzörgden.

Gelaens vastelaoveleedjes konkoer 2014

De insjrieving veur 't 34e Gelaens Vastelaovesleedjes konkoer is alweer begoosj.

De winnaars van veurig jaor: Misj Masj mèt De vastelaovend is begoosj,
gesjreve door Ben Erkens, Jo Deusings, George Bakx, Henk Peters (foto: Ivo Goessens, www. double-eye.nl).

Optoch kieke in de Hanenhof

Flaarisse organisere optochtfilmaovend
Op zaoterdig 5 April organisere de Flaarisse ‘n aovend wobie de opnames van de Waereldsjtadoptocht van dit jaor vertoond waere. Vanaaf 19:33 zeen geïnteresseerden welkom in de Hanenhof en róndj 20:11 zal ‘t programma beginne.

Waereldsjtadoptoch 2014 online

Vanaaf noe is de Waereldsjtadoptoch 2014 online te bekieke via deze knop

Waereldsjtadoptoch 2014

Väöl plezeer!

Sjtadsjeugprins Stan I

Tijdens de kinderzitting van de Flaarisse is Stan, vermomd als drummer, op spectaculaire wijze, onder de klanken van AC/DC, uitgeroepen als 56ste Sjtadsjeugprins van Geleen. Stan is een zoon van Diana en Mark Horsels.

Stan is 11 jaar en woont aan de Loobeek in de wijk Haesselderveld, heel dicht in de buurt van de residentie van zijn nieuwe collega Sjtadsprins Casper I.

Toch TV opnames van Optoch

WAERELDSJTADOPTOCH KIEK STE OP FLAARISSE.NL

Toen de afgeloupe waeke dudelik woort dat Streekomroep Start de Gelaense optoch dit jaor neet geit oetzende, höbbe de Flaarisse zich neet oet ’t veld laote sjlaon. De väöle verontwaardigde reaksies in ‘t Gelaense, höbbe aangetoond wie belangriek ‘t veur väöle is óm de optoch van de Waereldsjtad te kènne bekieke.

Vastelaovendconcert

VASTELAOVENDCONCERT philharmonie zuidnederland IN DE HANENHOF

Kènjerzitting

Op woonsdig 26 fibberwari óm 14.00 oer is ‘t weer zoa wied. De oetroping van de 56ste Sjtadsjeugprins van de Flaarisse.

De kènjerzitting vungk tradisjoneel plaats in de Hanenhof aan de Greunsjtraot in Gelaen. Ederein, groat en klein, awd en jóngk, van binne of boete Gelean, is van harte welkom bie de kènjerzitting die de stadsvastelaovesvereniging De Flaarisse organiseert.

Hoesorde Flaarisse veur Ad Hoogenboom

Oppe Pronkzitting is Ad Hoogenboom gedecoreerd mèt de Hoesorde van de Flaarisse.

Dizze orde wurd eder jaor oetgereik aan 'n persoon, groep of vereiniging die zich biezunjer verdeenstelik haet gemaak veur de Gelaense vastelaovend en de Flaarisse in 't biezunjer. Ad woort in 't genootsjap opgenómme ónger begeleiding van 'n groat aantal hoesordedragers oet veurgaonde jaore.

Sjoenkeltreffe viert 1x11 jaar

Voor alweer de 11de keer in successie houdt Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse op woensdag 12 februari in de Hanenhof het alom bekende Sjoenkeltreffe. Het programma staat ook dit jaar weer borg voor een gezellige middag voor de iets oudere vastelaovesvierder.

Vanaf 13.30 uur zorgt DJ Harry Cramers alvast voor de juiste sfeer.

Prónkzitting

Prónkzitting Flaarisse: ‘n aovend vol humor, zangk en dans.
Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse hilt op zaoterdig 8 fibberwari (aanvang 20.33 oer) de traditionele Prónkzitting. ‘n Titel wat de zitting recht deit, want opnuuj zeen De Flaarisse d’r in gesjlaag ‘n zitting te organisere dae ‘n Waereldsjtad waerdig is.

Sjtadsprins Casper I Janssen

Tiedens de traditionele Revue Gelaen Waggelt is Casper I (Janssen) oetgerope es 67ste Sjtadsprins van de Waereldsjtad.

Revue Gelaen Waggelt

Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse organiseert op goonsdig 8 jannewari de traditionele Revue Gelaen Waggelt.
Op dizze gezellige aovond gaeve bekènde artieste, zo-es 't zangduo La Bamba en de tonpraoter Berry Knapen mit zien buut "Frit...uur: De Bittere Bal", acte de présence.

Jubilaris Math Nijsten 1x11 jaor Flaaris

Op goonsdig 8 jannewari wurd vice-opper Math Nijsten óngersjeije mèt de Orde van Verdeenste van de SLV. Dit ter ere van zien 1 x 11 jaorig jubileum.
Hae krig de medaje, óngersjteund door zien Flaarinneke Juliënne, oetgereik oppe Revue Gelaen Waggelt.

Pekskesbazaar

Gelaense Vastelaoves-Pekskes-Bazaar 2013-2014.

Vanaf vrijdag 13 december 2013 organiseren de Flaarinne alweer hun tiende:

Vastelaoves-pekskes-bazaar bie Roukens baove, Salmstraat 5 in Geleen.

6x11 jaor Flaarisse

Zaoterdigaovend viere de Flaarisse 't 6x11 jaorig jubileum mèt 'n swingende feësaovend.
Muzikale hoagtepunt van de aovend is de band Pitchlight.

Soul-, Pop- & Rockcoverband PitchLight besjteit al saer 2002 en dizze sensationele 11-koppige band oet Beeg zal zeker de veutjes oppe dansvloer kriege! 

Plaquette Jean Janssen onthuld

Aafgeloupe zóndig is in de hal van de Hanenhof, ónger groate belangsjtèlling, de plaquette onthuld van Jean Janssen.
Maakster Lily Dols-Slenter haet 'n drietal "geheime" details toegevoog. Aan uch óm ze te vènje.Veur meë info, kiek oppe site van de Heemkundevereniging http://www.heemkunde-geleen.nl/plaquette.htm


 

Jeugd buuttefestival


Bie gelaeg van ‘t 66 jaorig jubileum van Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse organiseert theater Karroessel in samewirking mèt de Heemkundevereiniging Gelaen en de Flaarisse ’n Jeugd Buuttefestival. 

Aanmelde jubileumresepsie 6x11

De jubileumresepsie oppe 17e november belaof 'n drukke daag te waere.

Vereiniginge wurd gevraog zich aan te melde door 'n mail te sjture nao info@flaarisse.nl
Hawt d'r raekening mit dat pas vanaaf 17.00 vrieje blokke zeen woveur vereiniginge zich kènne insjrieve.
Op dit momènt höbbe zich al 14 Sjtadsvereiniginge oet gans Limburg en Gelaense wiekvereiniginge aangemeld!

Finale jubileum 6x11

Vanaaf maondig 11 november beginne de Flaarisse aan de finale van hun 6x11 jaorig jubileum.

Jubileumprogram 6x11 jaor

Nog 'n paar waeke en dan geit 't beginne.
Veur de Flaarisse 'n daverend einde van 't jubileumjaor.
Wat 'r allemaol sjteit te gebeure, is te zeen in ós jubileumprogram.

Program 2013-2014

De zomervakansie is veurbie.
Dat is veur de Flaarisse 't sein óm 't program veur 't sezoen 2013-2014 bekènd te make.

Op ózze site is dizze te vènje ónger Program.
Reserveer alvas de datums in ugge agenda.

Bie ederein dae geabonneerd is op ózze digitale agenda, wurd dae automatisch biegewirk.
Is dat neet gelök, klik dan aeve op de knop "Add to calendar".

RABOBANK Clubkas campagne weer gestart

Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Oetsjlaag Waereldsjtadoptoch

De oetsjlaag van de Groate Waereldsjtadoptoch is noe op ózze site besjikbaar.
Klik hie of gangk via 't menu nao Program/optochte/groate optoch/Oetsjlaag Waereldsjtadoptoch.

Gaare Flaaris online besjikbaar

Bèste vastelaovesvrunj,

De Gaare Flaaris 2013 is noe ouch online besjikbaar.

Klik hie, of kiek bie Sjteunbaere/Gaare Flaaris/

Flaarinnekes en Flaarisse, BEDANK!

Flaarinnekes en Flaarisse, dankzij uch, vastelaovesvierders in ós sjoane Waereldsjtad, höbbe v'r mèt z'n alle 'n geweldig sezoen belaef.
Hie past allein 'n groate DANKE aan uch allemaol.
Pès november, es veer ós jubileumjaor gaon aafsjlete mèt 'n geweldig feës. Wat 't wurd? Blief ós volge via ózze site en Facebook!

Sjleuteleuverdrach

Zaoterdig 9 fibberwari begint óm 14.33 oer de Sjleuteleuverdrach op 't bordés van 't Gemeintehoes.
Jubileumsjtadsprins Max I krig dan oet henj van Burgemeister Cox de sjleutel van de Waereldsjtad.
Hae is dan de machtigste man in ós Waereldsjtad en regeert dan 3 daag euver de vastelaovesvierders van Gelaen.

Priesvraog TapToe 2013

Leef karnevaliste van de Waereldsjtad,

Höb geer uch digitale camera's of iPhone's  al aan de oplajer hange? De vastelaovend begint dan offisjeel waal pas zóndig mèr de bòntje sjtörm nump al langzaam in krach toe.

Jelle I Beckers Jubileum Sjtadsjeugprins

Op woonsdig 6 fibberwari is Jelle I Beckers in 'n bomvolle Hanenhof oetgerope es 55e en dus jubileum Sjtadsjeugprins van de Flaarisse.

De liefspreuk van Sjtadsjeugprins Jelle I :

Aafhaoladresse Gaare Flaaris

De Gaare Flaaris is vanaaf vandaag aaf te haole bie:

  • De Hanenhof,
  • Drökkerie Keulers Hofkamp 16,
  • Sjlechterie Cremers Riekswaeg Noord 69,
  • Supermèrt Jumbo Awd Gelaen,
  • Bookhanjel Dit & Dat Zuidhof,
  • de Pekskesbazaar Salmsjtraot 15 en
  • Kapsalon Jan Roumen aan de Mèrt.

Bènnekort wurd de Gaare Flaaris ouch hoes aan hoes bezörg.

Gaare Flaaris is vaerdig!

De 32e Gaare Flaaris is van de perse gerold!
Vanaaf mörge aaf te haole o.a. bie de Hanenhof en Sjlechterie Cremers.
Bènnekort ouch bie uch (in de Waereldsjtad) gratis in de brevebös.

Limburgse kampioene op Kènjerzitting

De kènjerzitting van woonsdig 6 fibberwari belaof 'n echte knaller te waere.
Neet allein wurd de jubileum sjtadsjeugprins oetgerope, maer daoveur kènne v'r genete van 'n paar echte Limburgse kampioene.
Zoa zulle veur uch optraeje Joni Heuvelings (solo dans), Niels en Kai (winnaars TVK) en Double T (Limburgse kampioen zang/parodie).

Zóndig óm 11.11 oer: Vlaghijse!

Vandaag, zóndig 3 fibberwari vungk bie de Residentie van Sjtadsprins Max I in de Lorentzsjtraot 't inmiddels Waereldsjtad beroemde Vlaghijse plaats.


Dizze gebeurtenis is de lètste jaore oetgegreujd pès 'n waar topevenemènt, wo väöle luuj op aaf kómme.
Köste nog meujte waere door 't organiserende Regimènt Awd Adjudante Flaarisse (RAAF) gesjpaard, óm de weuning van de Sjtadsprins tot 'n Prinswaardige residentie te make en van 't hijse van de Vaan 'n noats te vergaete momènt te make.

Zaoterdig Opwermrepetisie

Zaoterdig 2 fibberwari vungk oppe Mèrt de opwermrepetisie plaatsj.

De stichting Gelaense Meziekproduksies (SGMP) zal op 'n podium oppe Mèrt 'n ganse riej Gelaense artieste prizzentere.
Natuurlik is ouch de CD mèt de Gelaense sjlagers te koup.

De vereiniginge, aangesjlaote bie De Vief trèkke in de tössjetied mèt 'n aantal zaate hermeniekes door de sjtraote van 't centrum.

't Program op 't podium, dat veur de zaak van Tiroler Schnitzel sjteit, begint róndj 12.00 oer.

Sjtadsprins Max I bie L1

Aafgeloupe dinsdig waor Sjtadsprins Max I te zeen in 't L1 programma Goeiemiddig Limburg.
Klik op de link veur de oetzending. 't Interview mèt Max begint nao óngeveer 10 minute.
http://www.l1.nl/video/goeiemiddag-limburg-29-jan-2013 

de Flaarisse op You Tube. Noe nuje filmkes!

De Flaarisse höbbe ouch 'n eige You Tube kanaal.
't Letst toegevoogde filmke is van 't optraeje van 't RAAF op 't Grdetreffe 2013.
'n Aanraojer!!

http://www.youtube.com/watch?v=3Z7tIF7aF1c&feature=youtu.be 

 

Veur de foto's van 't Gardetreffe, kiek op Facebook bie Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse.

 

VPK 2013 winnaar

Winnaars van 't 2e VPK zin gewore Patrick Ummels en Jef Verheijde oet Mestreech mit Leef vandaog d'n daag.

Foto: Ivo goessens, www.double-eye.nl

Foto: Flaarisse

Vriedig 25 jannewari VPK; Line-up en volgorde!!!

Aansjtaonde vriedig vungk in de Hanenhof de 2e edisie van 't Vastelaovesleedjes Pronk konkoer plaatsj. Neet zoa maer get vastelaovesleedjes, maer topartieste mèt idem leedjes die de finale van 't groate LVK net neet gehaold höbbe. In totaal 18 leedjes, waovan mer leefs 9 hawve finalisten sjtaon oppe bühn, bekènde (Jef Verheijde en Duo X-elle) en minder bekènde name, grote groepe en einzelgängers.

Woonsdig Sjoenkeltreffe

Woonsdig vungk in de Hanenhof de 10e Sjoenkeltreffe plaats, spesjaal veur de get awwere vastelaovesvierder. Dé topact van de middig is 'n optraje van buuttereedner Fer Naus oet Lin. Fer woord veurige waek Buuttekampioen van 2013. Angere optraejens zeen die van de Tatermènkes, Trumpetstars, Ronald en Carien en 'n spectaculaire dansgroep oet 't Duutsje Eschweiler.

Kaarte zeen te koup bie Kapsalon Roumen, Sjlechterie Cremers en aan de kassa.

Kaarte á 7,50 zeen inclusief 'n konsumpsie.

BS St. Petrus winnaar KVL

Zóndig 20 jannewari is basissjoal St. Petrus oet Zitterd in 'n bomvolle Hanenhof winnaar gewore van de 14e finale van 't Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival (KVL).

Zóndig 20 jannewari KVL FINALE!

Zóndig 20 jannewari vungk in de Hanenhof de finale plaats van 't Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival.

D'r zeen nog zeer beperkt kaarte te koup. De finale begint óm 14.00 oer.

Walter Buskens Hoesordedrager 2013

Zaoterdig 19 jannewari is Walter Buskens óngersjeije mèt de Hoesorde van de Flaarisse.
Walter haet zich al jaore ingezat veur de Gelaense cultuur, vastelaovend en de Flaarisse. Zo is Walter al 2x11 jaor lid van de Optochjury.

Gelaen zeuk Talent

Höbs dich of dien groep de coolste, leukste of de sjpannendste act van gans Gelaen en omsjtraeke?!
Sjtuur os dan ein filmpke of youtube-link van dien zangk, denske of act en maak kans op dien eige optraeje oppe Kènjerzitting van De Flaarisse!

Kiek veur meë info op flaarisse.nl/talent

Jubileum Sjtadsprins Max 1

Max 1 van den Eijnden is oetgeope es jubileum Sjtadsprins van de Flaarisse

Liefsjpreuk:

Krejeere en óntwerpe zit mich in ’t blood
Mèr noe es Prins van de Waereldsjtad en dat veult zoa good

Same mit uch teiken ich de Vastelaovend oet
Gelaen alaaf, Gelaen veuroet

Mitdoon aan de optoch?

Wilt geer mit doon aan de groate Waereldsjtadoptoch, dan kènt g'r noe 't insjriefformeleer downloade.

Kiek bie Program/Optochte

Kaarte KVL finale noe te koup

Op 20 jannewari vungk in de Hanenhof de  finale van 't Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (KVL) plaatsj.
Vanaaf vandaag zeen toegangskaarte veur de finale te koup op ózze vaste veurverkoupadresse:

Sjlechterie Cremers, Riekswaeg Noord,
Kapsalon Roumen oppe Mèrt
Via ózze webwinkel.

Kaarte koste € 5,-

Pekskes Bazaar noe ouch op Facebook

De Vastelaovespekskesbazaar van de Flaarinnekes is noe ouch te vènje op Facebook.
Kiek 'ns op www.facebook.com/GelaenseVastelaovespekskesbazaar

Of kóm kieke bie Joop Roukens baove: Salmsjtraot Gelaen.

Zóndig Resepsie van Max I en Sam I

Zóndigmörge 13 jannewari 2013 begint óm 11.11 oer de resepsie van Jubileum Sjtadsprins Max I en Sjtadsjeugprins Sam I.

De resepsie vungk plaats in de groate zaal van de Hanenhof.

 

Deel deze pagina


Subscribe to Voorpagina-feed