't 35ste GELAENS VASTELAOVESLEEDJESKONKOER

Wie heeft de beste Gelaense vastelaovessjlager 2016-2017

Vrijdag 4-11-2016 vindt het 35e Gelaens Vastelaovesleedjeskonkoer plaats. De liedjesmakers van carnavalsmuziek moeten weer aan de slag met hun inzending voor het Gelaens Vastelaovesleedjeskonkoer 2016/2017. Op 20 augustus sluit de inschrijving en op 22 augustus worden de finalisten bekend gemaakt.

Voor de muzikale begeleiding van de finalisten zorgt als vanouds de Bertha Bend. De liedjes worden beoordeeld door de vakjury en door het publiek in de zaal. De vakjury bestaat uit een afvaardiging van De Vief en Sjchting Gelaense Meziekproduksies. Het winnende liedje is de Waereldsjtadsjlager 2017.

De organisatie is in handen van de Vief van Gelaen in samenwerking met de Sjtichting Gelaense Meziekproduksies. Na de grote winnaar van 2016, Irene Lardy met het liedje “Zoa haet ’t Bertha bedoeld” zijn we benieuwd naar de nieuwe vastelaovessjlager 2017.

Waereldsjtadoptoch 2016 noe online truk kieke

Leef luuj,
Veer zeen d'r gelökkig in gesjlaag óm toch nog de opname van de optoch 2016 van START te óntvange. De opname is toegevoeg in ós Flaarisse-TV kanaal. https://www.youtube.com/watch?v=36Jjw-JXC9c
 

Bedank!!

Leef Flaarinnekes en Flaarisse,

't sezoen 2015-2016 ligk alweer achter ós.
Veer kènne trugk kieke op 'n geweldig sezoen, mèt väöl sjoan aktiviteite.
Hie en dao zaot 't waer ós get taenge, maer wat blif zeen de gooj herinneringe.

Same mit uch gaon v'r weer beginne mèt de veurbereidinge veur volgend sezoen.

Oetsjlaag Waereldsjtadoptoch 2016

De oetsjlaag van de Waereldsjtadoptoch sjteit op ózze site.

Klik hie óm direk nao de oesjlaag te gaon.

Gewijzigd program TapToe

Flaarinnekes en Flaarisse,

 

De waersverwachting veur vanaovend zuut 'r neet good oet.

Van de Veiligheidsregio Zuid Limburg höbbe v'r 't advies gekrege gein boete-aktiviteite te organisere.

Dat beteikent dat van 't program van de Waereldsjtad TapToe vanaovend allein de Sjleeting doorgeit.

De sjleeting zal vanaaf 23.30 oer gaon plaatsvènje in de tent bie de café's Amadeus en de Brabander en dus neet veur 't aw Gemeintehoes.

Veer haope same mèt uch allemaol, vanaaf 23.30 oer de vastelaovend aaf te sjlete.

Kènjeroptoch geit neet door

Leef Flaarinnekes en Flaarisse,

I.v.m. de weersveursjpellinge veur vanmiddig, geit de Kènjeroptocht in de sjtraote van Gelaen dit jaor NEET door .

Veer verplaatse de kènjeroptoch nao de Hanenhof, wo aansjleetend ouch de priesoetreiking zal plaatsjvènje.

De Kènjeroptoch begint óm 14.11 oer in de Hanenhof, wo ouch de nonnevotte waere oetgedeild.

Waereldsjtad TapToe

De aafsjleeting van de vastelaovend 2016 maaks te mit bie de Flaarisse

 

Kènjerzitting mèt oetroping Sjtadsjeugprins op zondig 31 jannewari

De Kènjerzitting van de Flaarisse zal vanaaf dit jaor oppe zondig veur de vastelaovend plaatsvènje. Dit jaor dus op zondig 31 jannewari.  't program zal rond 14:33 beginne. De groate zaal van de Hanenhof zal al om 14:11 aope gaon.

poster kenjerzitting

Sjtadsprins Daan I Strijbos

 Op goonsdig 6 jannewari 2016 is Daan Strijbos in 'n bomvolle Hanenhof oetgerope es 69ste Sjtadsprins van de Flaarisse.

 

Daan I geit regere mèt de liefsjpreuk:

De vastelaovend in ós Waereldsjtad wurd puntgaaf,

Want SAME GEIT ALLES

Gelaen Alaaf!

Revue Gelaen Waggelt - Bie Zef en Mai

Revue Gelaen Waggelt Nuje Sjtiel, mit Kaffee Bie Zef & Mai

Vanaovend äöpening vastelaovessezoen '15-'16

Vanaovend is de äöpenng van 't vastelaovessezoen.
Same gaon v'r d'r 'n sjoan sezoen van make!

SAME GEIT ALLES!!

Gelaens Vastelaoves Leedjeskonkoer 2015

M.i.v dit jaor geit 't GVK op tour door de versjillende wieke. In 2015 is Awt Gelaen es eërsjte aan de beurt om 't GVK te maoge óntvange. De finale vungk plaatsj op 6 november 2015 in de Boew aan de Jan Willensjtraot.

Veer zeen ós in..... Awt Gelaen.

Äöpening sezoen op 11-11-2015

Op 11 november begint in heel Limburg weer het vastelaoves-seizoen, een gebeurtenis die ook in Gelaen niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

Insjrieving Gelaens Vastelaovendleedjes Konkoer 2015 geäöpend

In 't naojaor wurt alweer veur de 35ste keër 't Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer gehawte. Op vriedig 6 november wurt in 't Hubertushoes (De Boew) in Awt-Gelaen de sjlager van 't vastelaovessezoen 2015-2016 bekènd gemaak.

Waereldsjtad Optoch kieke

Veur ederein dae haet mitgedaon in d'n optoch, de film nog neet gezeen haet, of geweun nog 'ns wilt zeen: de groate Waereldsjtadoptoch van dit jaor sjteit noe op Flaarisse-TV: https://www.youtube.com/watch?v=Sk1ipYGbSZc 

Deel deze pagina


Subscribe to Voorpagina-feed