REGLEMENT GROATE 
WAERELDSJTADOPTOCH

De Groate Waereldsjtadoptoch zal dit jaor op zóndig 11 fibberwari 2024 vanaaf 13:49 oer door de Waereldsjtad trèkke. De route zal weer es vanouds zeen, mit opsjtèlle in de Van Banninglaan. De route löp via de Brouwerssjtraot, de Norbertijnensjtraot, de Beekhovensjtraot, Riekswaeg Centrum, Mauritslaan, Graaf Huynlaan nao de Awwe Mèrt. 


Download hie 't optochreglement: 

 PDF besjtand 'Optochreglement 2023'


Nao aafloup van de Waereldsjtadoptoch zal door de Optochjury de bekèndmaking van de optochwinnaars plaatsvènje in De Hanenhof. Sjus wie  't tradisionele oetreike van de Jean Janssen Wisseltrofee door de Opperflaaris. 

Bekiek hie de Route van de Groate Waereldsjtadoptoch 2024

INSJRIEVE OPTOCH

Insjrieve kènt t/m dinsdig 30 jannewari 2024. Deilnömmers kènne häör optochnummer ophaole op zaoterdig 11 fibberwari tössje 16:00 en 18:00 oer in Café de Kroon aan de Roadhoessjtraot 31. Völ hie ut digitale insjriefformuleer in veur de Waereldsjtadoptoch en / of de reklameoptoch.

Nao insjriefformuleer!