SJTADSPRINS & SJTADSJEUGPRINS 
VAN DE
WAERELDSJTAD 2024 


In 't kostelikke sjpel van de Waereldsjtadvastelaovend is de Sjtadsprins de centrale figuur. Hae is veur jedere Gelaendenaer de hoagste autoriteit en regeert in de vastelaovestied euver 't Flaarisse-riek. 't Zeen De Flaarisse die jeder jaor opnuuj de eërvolle plich vervölle eine Gelaense jóng es 'Sjtadsprins van de Waereldsjtad' te beneume, dae bereid en in sjtaot is in ziene sjtad mit biezunjer väöl sjpas, plezeer, wiesheid, humor en respek veurop te gaon. 

PRINSHEERLIJK

"Ziene Hooglustigheid" wurt door De Flaarisse en häör gevolg mit alle egards, prinselikke entourage en ein hoffelik en 'bourgondisch' aandoend protocol óntvange. Ein kolderiek protokol waal te versjtaon, mer toch van dien aard dat 't door de jaore haer ein charmante oetsjtraoling haet gekrege.

Zeer essentieel bie de keuze veur eine Sjtadsprins is, dat finansjele aspekte gein rol maoge sjpele veur de vertolking van deze unieke rol. In principe maak jederein kans óm bie De Flaarisse Sjtadsprins te waere, mits hae minimaal de laeftied van twintig jaor haet bereik. Daonaeve deent hae óngehuwd en / of noajts getrouwd te zeen gewaes. En is hae woonachtig in de Waereldsjtad (mit es meugelikke oetzunjering eine sjtudent of militair mit weekend residensie in Gelaen. 

De Opperflaaris haet 't veurrech óm jaorliks de Sjtadsprins te keze, oet de veurdrachte opgesjtèld door de Raod van Ellef. De tweë adjudante van de Sjtadsprins waere aangedrage door de prinsekandidaat zelf. Pès aan de oetroping op de 'Nach van de nuje Sjtadsprins', wurt de keuze van de nuje prins besjouwd es 't best bewaarde geheim van de Waereldsjtad. Sjtadsprins Thy I Ramakers 


Same mit zien adjudante Nic Ramakers en Kevin Mannens geit Thy I d'r ein fantastische vastelaovend van make. Es 77ste Sjtadsprins van de Waereldsjtad Gelaen zal Thy I regere ónger zien liefsjpreuk:

"t Is veur mich es prins eine groate eër,
Óm de Waereldsjtad te laote vlamme veur de 77ste keër.
Daoróm zal ich mit de artistieke gene van miene opa Frans,
In dit jubileumjaor zörge veur nog meë glans!

Gelaen Alaaf!"

Sjtadsjeugprins Vinn I Boesten


Same mit zien adjudant Mees vorme zie ein duo dat de vastelaovend mit de paplaepel haet ingegaote gekrege. 
Es 66ste Sjtadsjeugprins van de Waereldsjtad zal Vinn I regere ónger zien liefsjpreuk:

"Dit Vlemke oet de Kwikstaartsjtraot, dans ‘t leefste oppe maot.
Op de 11de van de 11de bin ich gebaore, daorom druimde ich al jaore. 
Om in mien prinsepekske en mit mien adje! Mit vastelaovend te maoge vlamme in os Waereldsjtadje. Òs Waereldsjtad vlamt!

Gelaen Alaaf!"