SJTADSPRINS & SJTADSJEUGPRINS 
VAN DE
WAERELDSJTAD 2023 


In 't kostelikke sjpel van de Waereldsjtadvastelaovend is de Sjtadsprins de centrale figuur. Hae is veur jedere Gelaendenaer de hoagste autoriteit en regeert in de vastelaovestied euver 't Flaarisse-riek. 't Zeen De Flaarisse die jeder jaor opnuuj de eërvolle plich vervölle eine Gelaense jóng es 'Sjtadsprins van de Waereldsjtad' te beneume, dae bereid en in sjtaot is in ziene sjtad mit biezunjer väöl sjpas, plezeer, wiesheid, humor en respek veurop te gaon. 

PRINSHEERLIJK

"Ziene Hooglustigheid" wurt door De Flaarisse en häör gevolg mit alle egards, prinselikke entourage en ein hoffelik en 'bourgondisch' aandoend protocol óntvange. Ein kolderiek protokol waal te versjtaon, mer toch van dien aard dat 't door de jaore haer ein charmante oetsjtraoling haet gekrege.

Zeer essentieel bie de keuze veur eine Sjtadsprins is, dat finansjele aspekte gein rol maoge sjpele veur de vertolking van deze unieke rol. In principe maak jederein kans óm bie De Flaarisse Sjtadsprins te waere, mits hae minimaal de laeftied van twintig jaor haet bereik. Daonaeve deent hae óngehuwd en / of noajts getrouwd te zeen gewaes. En is hae woonachtig in de Waereldsjtad (mit es meugelikke oetzunjering eine sjtudent of militair mit weekend residensie in Gelaen. 

De Opperflaaris haet 't veurrech óm jaorliks de Sjtadsprins te keze, oet de veurdrachte opgesjtèld door de Raod van Ellef. De tweë adjudante van de Sjtadsprins waere aangedrage door de prinsekandidaat zelf. Pès aan de oetroping op de 'Nach van de nuje Sjtadsprins', wurt de keuze van de nuje prins besjouwd es 't best bewaarde geheim van de Waereldsjtad. Sjtadsprins Sjoerd I Reintjens 


De Vastelaovend viert Sjoerd al jaore in de Waereldsjtad. Einmaol prins te maoge waere, waor al jaore ziene groate druim. Wie 'r nog eine kleine jóng waor haet 'r 't prinssjap al 'ns van kortbie maoge mitmake, wie zien awwere broor Niels in 2001 jeugadjudant bie Sjtadsjeugprins Tom II (Cremers) waor. 

Same mit zien vrunj en adjudante Jeroen Reintjens en Indy Olthof geit Sjoerd d'r ein fantastische vastelaovend van make. 

Es 76ste Sjtadsprins van de Waereldsjtad Gelaen zal Sjoerd I regere ónger zien liefsjpreuk:

"Ós Waereldsjtad, dao kènt nemes taegeop.
Same hosse, drènke, zènge
En ich maog eindelik veurop
Heerlik Gelaen! Gelaen Alaaf!"

Sjtadsjeugprins Sepp I Vallen

 
Sepp zit in groep 8 van basissjoal De Driesprong, voetbalt bie FC Gelaen-Zuid en deit in zien vrieje tied gaer klusse, kaoke en tied mit de femilie doorbrènge.

Same mit ziene adjudant - en naef - Siem Schäfer vorme zie ein duo dat de vastelaovend mit de paplaepel haet ingegaote gekrege. Zo waor de pap van Sepp, Raymond Vallen in 1992 al Sjtadsjeugprins en in 2004 Sjtadsprins van Gelaen. De pap van Siem, Chris Schäfer is zelf ouch lid gewaes van de jeugraod en waor in 2004 adjudant van Raymond.  

Es 65ste Sjtadsjeugprins van de Waereldsjtad zal Sepp I regere ónger zien liefsjpreuk:

"Voetballe doon ich gaer, greuëtsj sjtaon ich hie mit ein vaer.  
Heerlik Gelaen, dit sjmaak nao meer!  
Doog mit, gaef door, veer maoge weer!  
Gelaen Alaaf!"