NUUJTS & AKTUALITEITE


Leef Flaarinnekes & Flaarisse, hie informere veer uch oet eësjte handj euver de lètse óntwikkelinge en aktualiteite róndjóm de Waereldsjtadvastelaovend. Bie vraoge of suggesties, nömp geer ut bes kontak op via ós kontakformulier. 43ste Gelaens Vastelaovesleedjes Konkoer

Op vriedig 1 november 2024 zal de 43ste edisie van 't GVK (Gelaens Vastelaovesleedjes Konkeer) plaatsvenje, in Café-Zaal de Reunie. Tiedes dizze aovend wurt gesjreeje om de titel Gelaense Vastelaoves Schlager 2025. 

Wae wurt de opvolger van winnares 2023 Marie José Soons mèt Ós Waereldsjtad Vlamt? Bès doe arties en wils doe de Gelaense Vastelaovend van prachtige meziek veurzeen, meld dich dan aan. Dit kèn middels 't insjriefformuleer (bekiek ouch 't reglement). De organisasie in inn henj van de Vief van Gelaen en de muzikale ongersjteuning is van de Bertha Bend. De jurering vingk plaats door vakjury en publieksjury. De entree veur dizze aovend is gratis! Dus reserveer deze aovend alvas en kom op vriedig 1 november nao Café-Zaal De Reunie.

Insjrieve veur GVK 

Oetsjlaag Waereldsjtadoptoch 2024

Wat waor 't ein fantastische Waereldsjtadoptoch! 'T raegende sjlòk, konfetti en sjokkelaad! De väöle doezende vastelaovesgekke langs de kantj van de waeg höbbe van jedere minuut genaote - en in 't biezunjer Sjtadsprins Thy I! Bedánk aan jederein dae biegedrage haet aan deze biezunjere daag! Bekiek hie de oetsjlaag van de Waereldsjtadoptoch 2024.

Laes wiejer 

Sjebbetige Sjoatelsplak 2024

Op ein volbezatte Sjleuteleuverdrach in Gelaen haet de geheim kemissie besjlaote óm dit jaor de 'Sjebbetige Sjoatelsplak' oet te reike aan wethawwer Peter Janssen van Baekdalen.
Natuurmonumente en ouch de gemeinte Baekdalen lieke op dit moment namelik gein taegesjpel te beje aan ’t idee óm in Danike ein natuurbegraafplaats te realisere. Daoróm dan ouch dat de Sjebbetige Sjoatelsplak dit jaor wurt oetgereik aan de wethawwer en  Natuurmonumente.

Waereldsjtad Vastelaoves Reünie oetgesjteld

De groate Waereldsjtad Vastelaoves Reünie wurt verplaatst nao november 2024.Oet de reaksies die veer höbbe maoge óntvange bliek dat, mede door ‘t korte sezoen, ein aantal vereniginge, klubkes en vastelaovesgekke verhènjerd zeen op deze aovend. Daoróm is in euverlègk besjlaote óm de Reünie ter eëre van 7x11 jaor Waereldsjtadvastelaovend te verplaatse nao november 2024! Meer informasie volg later.

Dánk veur ein prachtige Jubileum Prónkzitting

Wat eine “sensationelle” Jubileum Prónkzitting höbbe veer belaef! Geer waort ein fantastisch publiek! Same höbbe veer de Waereldsjtad laote vlamme. Ein biezunjer DANKJEWEL aan ózze zakelikke & particuliere sjponsore, die deze aovend mede meugelik make! 

Dank ouch aan ózze kapel van Harmonie Sint Cecilia 1866 ónger leiding van Maurice Heunen, Pruuf Mar, Conny Bruynaers, Gwen Dohmen, de Kölsche Funke rut-wieß vun 1823, Henk en Ton, Tanzgruppen Kammerkätzchen und Kammerdiener, Spik & Span en Aafsjlaag Zitterd die deze aovend tot ein biezunjer "jubileum sjpektakel" höbbe gemaak! En natuurlik ózze eige Zittingkemissie en Seerkemissie veur de organisasie en aankleijing.

Laes wiejer 

Hoesorde 2024 veur Jan de Klijn en Jac Pilon

De hoesorde van de Aafgebrende Gaaskaetel wurt jaorliks aan ein of meerdere persone (of vereniginge) oetgereikt, welke zich op 't gebied van de vastelaovesviering of op maatsjappelik of kultureel vlak, op meë dan normale wies verdeenstelik höbbe gemaak.

Dit jaor woort de hoesorde van de Aafgebrende Gaaskaetel tiedes de Prónkzitting oetgereik aan Jan de Klijn en Jac Pilon veur häör jaorelange inzat veur de Begeleidingskemissie, in 't biezujnjer de verdeenste in de rol van chauffeur van de Sjtadsprins. Al meë es 18 jaor zeen Jan en Jac de vaste besjtuurders van de door Smeets Autogroep besjikbaar gesjtelde Mercedes-prinsewage van De Flaarisse. En sjtaon ze vanaaf begin januari pès esgoonsdig dag en nach klaor. Zónger deze manne is de prins nurges.

Proklamasie Jubileumjeugprins Vinn I Boesten

Vanmiddig is op eine gezellige drökke kènjermiddig Vinn I (Boesten) oetgerope es Jubileumjeugprins van de Waereldsjtad. Vinn dans in ziene vrieje tied bie Dansstudio Rick Schmitz. De kómmende waeke zal hae mit ziene adjudant Mees alle oetheuk van de Waereldsjtad bezeuke en daobiej zal ziene liefsjpreuk väöl klinke...

Laes wiejer 

 
 

Proklamasie Jubileum Sjtadsprins Thy I Ramakers

Veer geneete nog ummer nao van eine grandioze Nach van de nuje Sjtadsprins 2024 mit es ultieme ontknóping de proklamasie van ózze 77ste Sjtadsprins van de Waereldsjtad. In eine bomvolle Hanenhof woort Thy I Ramakers óntmaskerd en geïnstalleerd es Jubileumprins van Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse Gelaen...

Laes wiejer 

Jubileumsjpang 7x11 jaor

Ózze jubileumpin is vanaaf noe te koup à €5,- per sjtök bie de Pekskesbazaar in de Salmsjtraot, via 't kontakformulier of door ein mail te sjture nao info@flaarisse.nl. ‘t Ontwerp van ós jubileumlogo en deze pin zeen van de handj van Dimitri Delnoye Design (DDD). 

Nao kontakformulier 

Nieuwe Jubileum Stadsprins Geleen duikt op in Parijs

Dat de nieuwe 77ste Stadsprins van Geleen over enkele dagen samen met zijn adjudanten een ware ‘TGV’ instapt, dat mogen duidelijk zijn. Zeker nu De Flaarisse haar 7x11 jarig jubileum vieren, vol met feestelijke zittingen en activiteiten die zich in sneltreinvaart opvolgen tijdens dit korte carnavalsseizoen.

Andere ‘Waereldsjtad’
In het diepste geheim reisde de aanstaande jubileumprins met zijn adjudanten en enkele raadsleden al af naar die andere Waereldsjtad Parijs voor de opnames van enkele teasers, in aanloop naar de ‘Nach van de nuje Sjtadsprins’ van aankomende vrijdag 5 januari. 

Laes wiejer 

 
 

Mysterieuze euverdrach bie Etalage Bistro Bar

#BREAKING: Live getuuge zeen veer gewaes van ein mysterieuze euverdrach in de bènnesjtad van Gelaen, bie Etalage Bistro Bar óm precies te zeen. Wat en wae zeen veer hie op beeld...?!?! Tel same mit ós aaf richting de 'Nach van de nuje Sjtadsprins 2024' op vriedigaovend 5 jannewari 2024!

Laes wiejer 

 
 

De nuje Sjtadsprins is gebaore...

Veur aanvang van 11de van de 11de zeen d’r obbèns verdachte beelde opgedaoke. ‘t Haet d’r alle sjien van dat d’r witte rouk is bie De Flaarisse. En wao rouk is, is vuur… "Ós Waereldsjtad Vlamt" want de nuje 77ste (Jubileum) Sjtadsprins is gebaore! Tel same mit ós aaf nao de Nach van de nuje Sjtadsprins 2024 op 5 jannewari 2024! En hawd ózze socials in de gate. 

Laes wiejer 

 
 

Trökblikke óm veuroet te kieke

‘t Kostelikke sjpel geit weer beginnne in aanloup nao de 'Nach van de nuje Sjtadsprins 2024'. In de kómmende waeke kènt geer hiej jeedere zaoterdig mitsjpeure nao de ónthullinge van ózze toekomstige heerser van de Waereldsjtad. Laot uch verrasje. En feës gezellig mit op vriedig 5 jannewari bie de 'Nach van de nuje Sjtadsprins', op de aansjtaekelikke klanke van JOHN TANA en vastelaoves-band LINKE MIK.

Laes wiejer 

Marie-Jose Soons wint GVK 2024

‘Ós Waereldsjtad Vlamt’ 't leedje van Marie-Jose Soons is in ein bomvolle Reunie oetverkaoze pès de Gelaense sjlager 2024. Veer felicitere Marie-Jose en bedanke alle finaliste, de Bertha Bend en juryleeje veur häör deilname en inzet veur behawd van ‘t Gelaense leed. ‘Ós Waereldsjtad Vlamt’ wurd gezónge door Marie Jose Soons. Tèks en meziek zeen van Wil Aendekerk en Bas Kielen. 

Finaliste GVK 2024 bekènd

Op vriedig 3 november is 't weer zoa wied. Dan sjteit groate zaal van De Reunie gans in 't teike van ’t Gelaense Leed. Vanaaf 20:11 oer sjtrieje 7 leedjes om de titel 'Gelaense Vastelaoves Schlager 2024'! Dit zeen de deilnömmende leedjes...

Laes wiejer

Veer tèlle aaf! Äöpening & program 11-11

't Is dát biezunjere laevesgeveul dat twelf wieke en buurte verbènjd: de Waereldsjtad-vastelaovend. Op 11 november äöpene veer 't “viefde sezoen” - en daomit ós jubileumsezoen - mit eine dialekmès in de Augustinuskirk, gevolg door ’t oplaote van de Aafgebrende Gaaskaetel.

Laes wiejer

Save the date: 25 november 2023

Op zaoterdig 25 november äöpene veer mit ózze Gulden Humor Feësaovend op knallende wijze ós 7x11 jaorig jubileumsezoen. Vier mit ós mit in de hernuujde sjporthalle van Glanerbrook en geneet van ein eësjteklas program, mit artieste oet bènne en boetelandj.

Laes wiejer
 
 

Awd-gouverneur Bovens laureaat Gulden Humor

De heer Theo Bovens is vandaag verrasj gewoore tot laureaat van de Gulden Humor. De oetreiking zal plaats vènje op zaoterdag 25 november bie Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse Gelaen. De Gulden Humor wurt saer 1962 es häögste Limburgse vastelaovesorde...

Laes wiejer 

Bekendmaking jubileummotto 2024

Op vastelaovesdinsdig höbbe De Flaarisse ut jaorthema veur häör 7 x 11 jaorig jubileumsezoen bekènd gemaak. De vastelaovend in de Waereldsjtad zal kómmend jaor geviert waere onger ‘t thema: “Ós Waereldsjtad Vlamt!"

Laes wiejer   

De Aafgebrende Gaaskaetel is aafgelaote

De vastelaovend is noe éch gedaon. Veer höbbe genaote van jederein dae aafgeloupe sezoen op welke meneer dan ouch haet biegedrage aan de sjoane zittinge en aktiviteite in ós Waereldsjtad. Gelaen bedánk! 

Laes wiejer

Waereldsjtadoptoch 2023 - ut waor fantastisch! 

Eindelik tròk de Waereldsjtadoptoch weer door de straote. Ut raegende sjlòk, kermelle, konfetti en sjokkelaad! Veer höbbe van jedere minuut genaote - en in ut biezunjer Sjtadsprins Sjoerd I! Bedánk aan jeederein dae biegedrage haet aan dizze biezunjere daag!

Laes wiejer 


Auwere nuujtsberichte zeen bie de euvergank nao nuuj website gearchiveerd gewoore.

SJTEUNBAERE

Dánk aan al ós sjponsore en vriewilligers veur de óngersjteuning bie ós evenemente. Ózze 'bèste sjteunbaere' veur 2023: