GULDEN HUMOR FEËSAOVEND 


Op zaoterdig 25 november 2023 viere veer de aaftrap van ós jubileumsezoen 7x11 jaor Waereldsjtad vastelaovend mit de oetreiking van de orde van de Gulden Humor. De hoagste Limburgse vastelaovesóngersjeijing van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) wurt dit jaor in Gelaen oetgereik aan politicus en veurmalig gouverneur Theo Bovens. 


De organisasie is in henj van Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse, die mit deze "Gulden Humor Feësaovend" 't eësjte hoagtepunt in ein knatsjvol jubileumsezoen viere. Gans de Waereld(sjtad) is van harte welkóm oppe feësaovend. In LACO Glanerbrook kènt geer genete van ein eësjteklas program mit ónger angere de kölsche topband Die Klüngelköpp, Don Kiesjot, Toddezèk, Tanzcorps Colonia Rut Wiess, Richtig Rex, Hoondervel en Spik & Span! 


PROGRAM -  TIME TABLE

Gelaense Medley door 
Ritchie Bakx & Irene Lardy

​  20:11 - 20:33 oer 

Laureaat Theo Bovens

​  20:33 - 21:00 oer 

Don Kiesjot

​ 21:00 - 21:30 oer  

Colonia Rut Wiess Köln

​  21:30 - 22:00 oer   

Richtig Rex

​  22:10 - 22:40 oer   

De Toddezèk

​  22:40- 23:10 oer   

Hoondervel

​  23:10 - 23:40 oer   

Spik & Span

​  23:40 - 00:10 oer   

Die Klüngelköpp

00: 10 - 00:40 oer   

Bart Storcken

Gelaendenaer en prizzentator v/d aovend

Kapel St.Cecilia 1866

Sjtömmingmakers mit live mezie k  

DJ Marc Smeets

Sjtömmingmaker achter de knup

ÓZZE SJPONSORE

Dánk aan al ózze sjponsore en vriewilligers veur de óngersjteuning bie dit prachtige jubileumevenement!  Ózze Gulden Humor 2023 sjteunbaere: 

Tickets & kaartverkoup

Verzeker uch op tied van kaarte veur de Gulden Humor Feësaoven en belaef 't ultieme vastelaovesgeveul te midde van De Flaarisse!

Besjtel uch kaarte! 

Of bezeuk ózze fysieke veurverkoupadresse:

 Kapsalon Roumen, Mèrt 52 in Gelaen
 Gelaen 31, Salmsjtraot 17 in GelaenOetreiking Gulden Humor: Theo Bovens

De Mestreechse politicus - en veurmalig gouverneur - Theo Bovens óntvingk dit naojaor de hoagste Limburgse vastelaovesóngersjeijing: de Orde van de Gulden Humor. Ein óngersjeijing die jaorliks wurt toegekènt door de Samewirkende Limburgse Vastelaoves-vereniginge (SLV) aan persone die zich biezunjer verdeenstelik höbbe gemaak veur de bevordering van de Limburgse vastelaovend.

Laes wiejer

7x11 jaor SVV De Flaarisse

't Jubileum van Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse is neet allein ein groat feës veur de vereniging, mer baovenal ein feës veur gans de Waereldsjtad. Dat doon veer ónger 't jaorthema 'Ós Waereldsjtad Vlamt', wobie veer uch ein utesj gevarieerd en oetbunjig vastelaovesprogram prizzentere. Zoa brènge veer de vastelaovend - zoa wied geer van ós gewend zeet - kort bie de luuj, koestere veer ózze tradisies en gaeve veer de 'vlam' door.

Laes wiejer

 

Lokasie

Laco Glanerbrook in Geleen

Bereikbaarheid

Verveur en parkeren

Hoesregels

Plezeer op Waereldsjtadwaerdige meneer

Nuutsj

Blief up-to-date en mis niks!

PRAKTISCHE INFORMASIE

De Orde van de Gulden Humor wordt vanaf 1962 als hoogste Limburgse vastelaovesonderscheiding door de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge verleend aan kandidaten die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van de levensblijheid, de humor of de vastelaovend, een ruime bekendheid genieten in de provincie Limburg en niet uit commercieel oogpunt betrokken zijn bij de vastelaovend als zodanig.

Uitreiking van De Orde van de Gulden Humor
Deze Orde is in 1962 de eerste keer verleend aan Charles Eyck, in 1963 aan Toon Hermans en in 1964 aan Godfried Bomans. De Orde is in totaal al 51 keer uitgereikt en namen als Joseph Luns, Paul van Vliet, Marion Lambriks en recenter Jan Huijskens, Jeu Sprengers, Thijs Wöltgens, Lei Meisen, Martin Eurlings, Jan Smeets, Willem Vermeend, Pierre Cnoops, Erica Terpstra, Maria van der Hoeven, Alf Poell, Karel Fiddelers, Tom Doesborg, Frans Pollux en de organisaties Limburgs Symphonie Orkest, Limburgs Schuttersgilde, LBM, het LVK, de BCL, 't Gilde Blauw Sjuut, Liveke, Frans Timmermans en Thijs Brand prijken op de lijst van de Broederschap. 

Uitreiking van De Orde van de Gulden Humor
De toekenning van de Orde van de Gulden Humor gebeurt op voordracht van alle SLV lidverenigingen (de 17 oudste stadscarnavalsverenigingen van onze provincie). Het bestuur van de Samenwirkende Vastelaovesvereniginge legt een voorstel tot benoeming voor aan de algemene vergadering.

Gulden Humor 2023
Theo Bovens krijgt dit jaar de Orde van de Gulden Humor. Bovens was tijdens zijn gouverneurschap beschermheer van de Limburgse vastelaovend. Als historicus hecht hij veel waarde aan tradities en rituelen. En als gouverneur van Limburg zette hij samen met Theo den Twiede de Limburgse vastelaovend op de kaart met zijn humorvolle beschouwingen tijdens het Knoevelemint. Daarnaast is hij verbonden aan de NUL, de oudste (Narren) Universiteit in Limburg.  ​

HUISREGELS FESTIVALTERREIN 
Deze huisregels zijn alleen van toepassing binnen de evenementenhekken van het evenement ‘Gulden Humor’, georganiseerd door SVV De Flaarisse op locatie Laco Glanerbrook gelegen aan de Kummenaedestraat 45, 6165 BT Geleen. 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Zodra men het terrein van de Gulden Humor betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers, hulpdiensten en beveiliging van evenement ‘de Gulden Humor’, gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. 
2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden. 
3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij de Gulden Humor te waarborgen.  

Artikel 2: Toegang, registratie en terrein
Geldende huisregels en sanctiebeleid tijdens het evenement: Gulden Humor Feësaovend op zaterdag 25 november 2023.
 
(1) De entreeprijs van de Gulden Humor is vastgesteld. Tickets zijn te koop op de website www.flaarisse.nl en aan de dagkassa (QR- code gekoppeld aan webshop).
(2) Aan de ingang zal een controle van tassen en rugzakken plaatsvinden, ook bestaat er de mogelijkheid dat men wordt gefouilleerd. Er zal ten alle tijden vrouwelijke Security aanwezig zijn om dames - welke niet door een heer gefouilleerd wensen te worden - ook van dienst te kunnen zijn. 
(3) Aan de ingang zal er leeftijd controle plaatsvinden, personen van 18 jaar en ouder worden voorzien van een groen polsbandje. Het is niet toegestaan deze polsbandjes uit te wisselen. 
(4) Personen onder 18 jaar ontvangen een rood polsbandje. Aan personen onder 18 wordt geen alcohol verstrekt.
(5) Indien iemand van 18 jaar en ouder, een minderjarige voorziet van alcohol, worden beiden per direct van het terrein verwijderd. 
(6) Roken is toegestaan op het buitenterrein bij de toiletten. In de sporthal is roken niet toegestaan. Ook het gebruik van vapes of andere e- sigaretten is niet toegestaan in de sporthal. 
(7) Honden of andere dieren zijn niet toegestaan gedurende het evenement. Tenzij deze dienen als hulpmiddel.
(8) Het in het bezit hebben van steekwapens, vuurwapens en andere soort wapens is ten strengste verboden en bij constatering van aanwezigheid van een persoon wordt meteen aangifte gedaan bij de Politie. 
(9) Het in bezit hebben van glas- en of blik is niet toegestaan. 
(10) De handel in drugs is verboden. 
(11) Het in bezit zijn van of gebruik van drugs is verboden. 
(12) Het is niet toegestaan om te crowdsurfen of te stagediven. 
(13) Men dient er rekening mee te houden dat er in de sporthal geluidsniveaus boven 85db worden geproduceerd. 
(14) Binnen de evenementenhekken dien je de aanwijzingen van Security en Organisatie op te volgen. 
(15) Binnen de evenementenhekken bevindt men zich op eigen risico. 
(16) De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, letsel, diefstal, vermissing, etc.… 
(17) Op het festivalterrein kunnen foto’s en opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. 
(18) De volgende openingstijden worden op het festival gehanteerd: 
        19:30u Festivalterrein wordt geopend voor het publiek; 
        00:45u Sluiting van de bonnenkassa;
        01:00u Muziek uit en licht aan;
        01:15u Sluiting bar;
        01:30u Leegvegen sporthal 2, sporthal 1, gangen. Aansluitend toegang sluiten.

(19) Consumptiebonnen zijn alleen tijdens dit evenement geldig en worden niet teruggenomen. 
(20) Daar waar deze huisregels niet in voorzien is het oordeel van de organisatie bepalend. 
(21) Bij betreding van het evenement wordt toestemming gegeven voor beeldregistratie en het gebruik van deze beelden/foto's (camerabewaking). 
(22) Het is verboden om clubkleding, alsmede ook andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden. 
(23) De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om personen c.q. groepen de toegang te weigeren. 
(24) Door betreding van het festivalterrein ga je akkoord met de bovenstaande regels.

De organisatie kan NIET verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, letsel, diefstal, vermissing, etc... etc... 

Verzeker jezelf tijdig van entreekaarten voor de Gulden Humor Feësaovend​. Dat kan via jouw eigen SLV-lid vereniging, de online webshop op flaarisse.nl of op een van de voorverkoopadressen: 'Kapsalon Roumen' gevestigd aan de Markt 52 of bij 'Gelaen 31' aan de Salmstraat 17 in Geleen.  Voltooide aankopen via de eigen SLV-lid vereniging, de online webshop en voorverkoopadressen ontvangen fysieke entreekaarten.

Dagkassa is aanwezig middels de bij de ingang vermelde QR-code, gekoppeld aan webshop.

Zaterdag 25 november 2023
​19:30u Zaal open
20:11u Aanvang artiestenprogramma
00:40u Einde artiestenprogramma
00:45u Sluiting bonnenkassa
01:00u Muziek uit, licht aan
01:15u Sluiting bar
01:30u Sluiting sporthallen, gangen en toe/uitgang

Het is niet toegestaan om (eigen) eten en drinken, in welke verpakking dan ook, mee te nemen naar de Gulden Humor Feësaovend. Op het feestterrein is meer dan voldoende eten en drinken verkrijgbaar.

Ben je jonger dan 18, dan krijg je bij de entree een rood gekleurd bandje. Zoals je weet mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol nuttigen. Om die reden kan er bij de entree om je ID worden gevraagd. Neem deze mee en hou hem binnen handbereik. Geen ID is geen entree.

LET OP!
Kinderen (0-15 jaar) alleen entree onder begeleiding van een meerderjarige. Legitimatie bij entree verplicht.

Gehanteerde prijzen tijdens de Gulden Humor Feësaovend zijn € 3,- per bon. Aan de bonnenkassa worden betalingen in contanten en met pin geaccepteerd. 

Eenvoudige (digitale) fototoestellen worden toegelaten. Professionele toestellen voor foto- en videografie (met een verwisselbare lens) worden niet toegelaten*. De security bij de ingang beslist hierover. 

*Uitgezonderd van gemachtigde pers middels door De Flaarisse versterkte accreditatie. Persaccreditatie aanvragen middels 
info@flaarisse.nl.

Bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd. Werkt de bezoeker hier niet aan mee, dan kan de toegang tot het feestterrein worden geweigerd. Dit zonder teruggave van entreegelden. Er zal ten alle tijden vrouwelijke Security aanwezig zijn om dames - welke niet door een heer gefouilleerd wensen te worden - ook van dienst te kunnen zijn.

Honden en overige huisdieren worden niet toegelaten. 

Bezoekers die medicijnen gebruiken en deze in bewaring willen geven of gekoeld moeten opbergen, kunnen dit vooraf en per e-mail aangeven. De Flaarisse zorgt voor een brief, waarmee de betreffende bezoeker de organisatie, security en/of de EHBO ter plaatse kan informeren. Mail naar info@flaarisse.nl .

Voor mindervalide bezoekers is de feestzaal te bereiken via de tijdelijke hoofdingang. De route van entree naar feestzaal is gelijkvloers. Voor het gebruik van sanitaire voorzieningen, zorgen wij voor invalide toiletten. D e organisatie, security en/of de EHBO ter plaatse kan u hierover informeren.

Begeleiders dienen eveneens in het bezit te zijn van een toegangsbewijs.

Laco Glanerbrook
Kummenaedestraat 45
6165 BT in Geleen, Limburg  

Routebeschrijving: https://maps.app.goo.gl/5RJRWkx9FugPHWsC6
Website: https://www.laco.eu/locatie/geleen/

De Gulden Humor Feësaovend in Laco Glanerbrook Geleen is goed bereikbaar met eigen- of busvervoer. Er is alle mogelijkheid om in de nabijheid van de feestzaal te parkeren. Op de parking van Laco Glanerbrook kunt U uw auto gratis en op loopafstand parkeren.

De Gulden Humor Feësaovend in Laco Glanerbrook Geleen is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer. Via  9292.nl  kunt u de route bepalen. Laco Glanerbrook ligt op 5 minuten loopafstand van het busstation in Geleen Centrum en op 10 minuten lopen van treinstation Geleen Oost en Geleen Lutterade.

Google Maps:  https://goo.gl/maps/HfiudFLJL7wGKGFw7

Geniet van een eersteklas artiestenprogramma met o.a. deze bühne acts:

19:30 uur    Voorprogramma DJ Marc 
20:11 uur    Gelaense Medley

20:33 uur    Bestuur SLV & Orde van de Gulden Humor aan dhr. Theo Bovens
21:00 uur    Don Kiesjot
21:30 uur    Tanzcorps Colonia Rut Wiess
22:10 uur    Richtig Rex
22:40 uur    De Toddezèk
23:15 uur    Hoondervel
23:45 uur    Spik & Span
00:15 uur    De kölsche topband: Die Klüngelköpp
00:45 uur    Afterparty DJ Marc 

Aan de ingang ontvangt u een polsbandjes op vertoon van uw ticket. De polsbandjes zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bezoekers van de Gulden Humor Feësaovend dienen tijdens het evenement altijd in het bezit te zijn van hun polsbandje en toegangsbewijs. Voor meer informatie, lees hierboven ons huisreglement.

Voor de tickets, bezoek onze webshop

Volg de instructies van de organisatie en security op bij calamiteiten. 

Ben je tijdens de feestavond iets verloren? De Flaarisse heeft alle gevonden voorwerpen afgegeven bij Laco Glanerbrook.

WIJ VERWERKEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
- Iedere klant heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie (stuur een e-mail naar info@flaarisse.nl ).

COOKIES EN TRACKING TECHNIEKEN
- Google Analytics gebruikt tracking software op deze website. Uw IP adres wordt anoniem gemaakt, waardoor Google u niet kan identificeren.
- Deze website maakt geen gebruik van andere tracking-cookies.
- Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met ons hostingbedrijf.

LOKASIE

Er moet een adres worden opgegeven om een kaart in te sluiten

NUUJTS GULDEN HUMOR

 
 

Awd-gouverneur Bovens laureaat Gulden Humor

De heer Theo Bovens is vandaag verrasj gewoore tot laureaat van de Gulden Humor. De oetreiking zal plaats vènje op zaoterdag 25 november bie Sjtadsvastelaovesvereniging De Flaarisse Gelaen. De Gulden Humor wurt saer 1962 es häögste Limburgse vastelaovesorde...

Laes wiejer

Save the date: 25 november 2023

Op zaoterdig 25 november äöpene veer mit ózze Gulden Humor Feësaovend op knallende wijze ós 7x11 jaorig jubileumsezoen. Vier mit ós mit in de hernuujde sjporthalle van Glanerbrook en geneet van ein eësjteklas program, mit artieste oet bènne en boetelandj.

Laes wiejer

Tickets & webshop

Verzeker uch tiedig van kaarte veur de Gulden Humor Feësaovend​ en belaef ut ultieme vastelaovesgeveul te midde van De Flaarisse!  Of bezeuk ózze fysieke veurverkoupadresse:

 Kapsalon Roumen, Mèrt 52 in Gelaen
 Gelaen 31, Salmsjtraot 17 in Gelaen

#GULDENHUMOR2023

Volg ózze socials en deil uche sjaonste momente veurzeen van ózze tags en hastags.